Onafhankelijke Contra Expertise Taxatie
    Onafhankelijke en erkende taxatie van alle roerende goederen
 

Welkom bij de contra experts

Onafhankelijke contra expertise door bevoegd en erkend taxateurs.

Onafhankelijke contra expertise van roerende goederen. Wij taxeren alles (behalve onroerend goed).

Wij werken onafhankelijk maar conform de richtlijnen: Gedragscode Expertiseorganisaties

U heeft schade door brand, inbraak/diefstal, water, bliksem, bedrijfsschade? Na de eerste schrik zult u ongetwijfeld direct contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. Zij zullen een schade-expert sturen. Deze gaat vaststellen hoe groot de schade is.

Maar, hoe goed dat ook wordt gedaan, die schade expert vertegenwoordigd de belangen van de verzekeringsmaatschappij. Ze zijn ervaren met het schaderegelingsproces en kennen de polissen waarschijnlijk beter dan u. U hebt direct een behoorlijke achterstand, de beoordeling van de expert is moeilijk te controleren en lastig aan te vechten. Dit betekent vaak dat u als benadeelde in het geval van schade niet altijd krijgt waarop u recht hebt. Met een contra-expert krijgt u dat wel!

>> Neem vrijblijvend contact met ons op voor een contra expertise (klik hier) <<

Wat zijn uw rechten?
In iedere verzekeringspolis staat vermeld dat u recht heeft om een eigen deskundige in de arm te nemen, een contra-expert. Dat is geen motie van wantrouwen, het is gewoon uw recht als consument.

Het is verstandig dat recht ook te gebruiken. U moet, in geval van schade door brand, diefstal, inbraak, bliksem, bedrijfsschade, bedrijfsschade, welke schade dan ook, krijgen waar u recht op heeft.

Neem een onafhankelijke contra-expert
U hebt altijd het recht zelf te bepalen welke expert u inschakelt om uw belangen te vertegenwoordigen. Het is belangrijk dat die contra expert 100% onafhankelijk is en geen belangenverstrengeling heeft met welke verzekeringsmaatschappij dan ook. Het gaat immers over uw belangen, uw geld en uw toekomst.

Wij beschikken over een groot aantal specialisaties, ruim vijfentwintig jaar ervaring plus diverse databases om U van dienst te zijn bij een contra expertise. Bij de controle van de modelmatig tot stand gekomen waarde kunnen wij deze taxateurs inzetten. Met de inzet van onze erkende en bevoegde taxateurs bieden wij u nog een extra kwaliteitsimpuls aan de getaxeerde waarden.

Of het nu gaat om bedrijfsinventaris, inboedels of vervoersmiddelen, het nauwkeurig vaststellen van de waarde voor een optimale verzekeringsdekking is werk voor specialisten. Onze rapportages voldoen aan de eisen die de verzekeraar stelt in het kader van het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:960).

Taxatie onder het voorrecht van boedelbeschrijving / beneficiaire aanvaarding
Deze taxaties voeren wij uit voor rechtbanken in den lande, voor notarissen, juristen, advocaten echter ook rechtstreeks voor particulieren.

Inventaris Taxatie
Deze vaak drie jaar geldige taxatie biedt de particulier en ondernemer altijd een waardegarantie. Door een inventaris taxatie conform artikel 960 BW 7 uit te laten voeren kan de waarde van een volledige of gedeeltelijke inventaris worden vastgelegd. Het taxatierapport kan in geval van schade altijd worden gebruikt als bewijsmateriaal. Door de inventaris om de drie jaar te laten taxeren blijft de ondernemer altijd gewaarborgt van een up to date situatie. Een inventaris taxatie wordt altijd uitgevoerd op basis van de huidige vervangingswaarde.

Inboedel taxatie bij boedelscheiding:
Meer dan een op de drie huwelijken wordt beeindigd door een echtscheiding. 100% van de mensen komt te overlijden. Helaas zijn dit concrete cijfers. Tijdens een echtscheiding ontstaat vaak door emotie en onbegrip ruzie over de inboedel. "Wordt die kast nou van mij of van jou" en "De waarde van de cd's is lang niet zo hoog als de waarde van die stoel" kunnen uitspraken zijn die zonder een onafhankelijke waardevaststelling altijd confrontaties oplevert. Ook bij het overlijden van personen ontstaat vaak bij de nabestaanden, buiten de ontstane leegte, een patstelling omtrent de achtergebleven waarde van inboedel en opstal. Vaak wordt dit onderling geregeld. Ook vaak wordt dit niet onderling geregeld. Door in dergelijke gevallen een van onze onafhankelijke taxateurs in te schakelen, wordt dit vaak moeilijke punt in een boedelscheiding of na het overlijden van iemand, volledig doorzichtig. De volledige inboedel wordt door ons getaxeerd waarna een boedelscheiding/erfenis aanzienlijk makkelijker en overzichtelijk wordt. Deze taxatierapporten worden opgemaakt op basis huidige vervangingswaarde, dagwaarde en handelswaarde, conform artikel 960 BW 7.

Contra expert
Een contra-expert is een door u als verzekerde benoemde eigen expert die uw belangen behartigt. Bekijk ook onze referenties .

U heeft altijd recht op een eigen contra-expert!

U weet niet waar u recht op heeft en kunt de expert dus moeilijk controleren of zijn oordeel aanvechten. Wij als uw eigen expert, de contra-expert, kunnen dat wel. Wij kunnen ons voor u positief en proactief inzetten en puur en alleen uw belangen onafhankelijk behartigen.

In geval van schade bent u altijd gerechtigd om een eigen contra-expert in de arm te nemen. Dit is geen motie van wantrouwen naar uw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij toe. Het is gewoon uw recht als consument. Een recht dat u altijd kunt gebruiken. Het gaat immers over uw belangen, uw geld en uw toekomst. U bent degene die jaren premie heeft betaald voor schadecompensatie en moet dus ook in geval van schade eisen waar u recht op hebt.

Een eigen expert, een contra-expert, kunt u altijd en op elk moment inschakelen en kost u niets, mits u hiervoor bent verzekerd. Neem contact met ons op voor persoonlijke uitleg of voor meer informatie. Op de meeste polissen zijn de kosten van een eigen deskundige geheel of gedeeltelijk meeverzekerd. Daar heeft u dus niet alleen recht op maar ook al voor betaald via uw premie.

Inboedel taxatie
Deze vorm van taxatie wordt voornamelijk gebruikt voor speciale, dure of afwijkende inboedels. Veel verzekeringsmaatschappijen maken gebruik van inboedel waardemeters waardoor onderverzekering vaak niet meer van toepassing is. Standaard verzekerde sommen van EU|R 100.000,00 tot EUR 350.000,00 zijn binnen de verzekeringswereld geen uitzonderingen meer. Wel zijn inboedelverzekeringen vaak gemaximeerd op het gebied van sieraden, audio-visuele apparatuur, verzamelingen en huurdersbelang. Veel van onze klanten hebben dan ook afwijkende zaken waardoor deze buiten de standaard polisvoorwaarden vallen. Juist deze doelgroep wordt valt vaak tussen de wal en het schip. De inboedeltaxatie wordt vastgesteld op basis van de huidige vervangingswaarde of handelswaarde van de separate items.

Taxatie kunstvoorwerpen en sieraden
Taxaties van kunstvoorwerpen en sieraden zijn altijd noodzakelijk voor het afsluiten van een kostbaarhedenverzekering. Deze waarde dient altijd conform artikel 960 BW 7 te worden bepaald en kan alleen worden vastgesteld door een erkende en bevoegd taxateur. Deze waarde blijft maximaal drie jaar geldig en dient dan opnieuw te worden vastgesteld, eea ivm indexering.

Deskundige en betrouwbare waardebepaling van uw roerende zaken
Als ondernemer, financier, assurantietussenpersoon of verzekeraar heeft u in bepaalde situaties behoefte aan een juiste waardering van zaken. Bij De Taxatiesite kunt u terecht voor waardebepalingen ten behoeve van verzekerings- en bedrijfseconomische taxaties:

* balans (her)waardering
* bedrijfsovername
* geschillen
* aan- en verkoop activa
* financiering op basis bedrijfsinventaris

In geval van calamiteiten kunt u bij De Taxatiesite terecht voor contra-expertise. Hiertoe beschikt De Taxatiesite over zeer ervaren experts uit uiteenlopende disciplines.

Naast waardebepalingen en contra-expertise brengt De Taxatiesite ook adviezen en rapportages uit met betrekking tot:

* risico-analyses
* vooropnames

Experts van De Taxatiesite hebben hun sporen in het expertisevak reeds verdiend en kunnen bogen op een jarenlange ervaring. De experts staan u graag terzijde waarbij het streven is de schade kordaat en vlot te behandelen met een voor u zo optimaal mogelijk resultaat.
De kosten van contra-expertise zijn in veel gevallen meeverzekerd op de verzekeringspolis.

De Taxatiesite is onafhankelijk, zonder enige binding met verzekeraars en werkt uitsluitend in opdracht van verzekerden en/of overige benadeelden. Dit kunnen dus ook verzekeraars, rechtsbijstandverzekeraars of assuradeurs zijn.

Wanneer u schade heeft moet u deze melden aan uw verzekeraar.
Deze stuurt een expert om de oorzaak, toedracht en omvang van de schade vast te stellen.
Deze expert zal, wanneer de belangen van zijn opdrachtgever en die van de verzekerde niet meer parallel lopen, uiteraard eerder de keuze maken om de belangen van zijn opdrachtgever te dienen. Daarnaast is het zo dat met de kennis en ervaring van deze expert op het gebied van schaderegeling en polisvoorwaarden, u als verzekerde al direct op achterstand staat.

Om nu tegengewicht te bieden aan deze kennis en ervaring, bieden de meeste polissen in Nederland de mogelijkheid om een eigen expert (ook wel contra-expert genoemd) te benoemen. De kosten hiervan zijn op uw polis geheel of nagenoeg geheel meeverzekerd. Bij het inroepen van onze onafhankelijke contra expertise kunt u de door ons opgemaakte offerte aanbieden aan uw verzekeraar, de door u vooruitbetaalde factuur wordt hierna vergoedt.

Hoe werkt contra-expertise bij motorvoertuigen?

Voor klachten/vragen mbt expertises: Klachteninstituut Financiele Dienstverlening

Onze administratie is telefonisch bereikbaar op: 053-4312495 (kantooruren van 09.00 uur t/m 17.00 uur, bij afwijkende tijden automatische doorschakeling).

 
Value & Views, onafhankelijk en erkend taxatiebureau
Copyright © 2017 Value & Views | Taxateurs | Disclaimer | Voorwaarden | Objecten | Realisatie: LisSyl