Onafhankelijke Contra Expertise Taxatie
    Onafhankelijke en erkende taxatie van alle roerende goederen
 

Over ons

Met ingang van 01-08-2022 voert Value & Views de taxatie aanvragen online uit. Eventuele fysieke afspraken uitsluitend op aanvraag.

Wie zijn wij en wát doen wij?

Deze webpage is een aanvulling op onze al bestaande websites* (klik op het Value & Views logo hiernaast voor onze overige webportalen) om u helder & transparant te kunnen informeren over onze dienstverlening mbt onafhankelijk taxaties en contra-expertises van alle voorkomende roerende goederen. Het vastgoed, de huizenmarkt ed. laten we graag over aan onze collega's.Ons kantoor & administratie zijn in een rustig hofje gevestigd te Enschede:

Value & Views (adresgegevens)
Floraparkstraat 97-34
7531XG Enschede
(https://goo.gl/maps/JoLThdjACbv)
053-4312495

BTW-id NL001546766B37
E-mail (info@detaxatiesite.nl)
KvK-nr: 08134529

Hoofd taxaties, aanspreekpunt en verantwoordelijke is de heer Willie Joldersma, als onafhankelijk en door het Hof bevoegd taxateur/deskundige verantwoordelijk voor de onafhankelijke uitvoering en fiatering van de afgegeven onafhankelijke & erkende rapporten.

Gedragscode van expertisebureau's mbt contra-expertise (opgesteld door Verbond van Verzekeraars) worden door ons nageleefd, ondanks/dankzij onze onafhankelijkheid voldoen wij aan die eisen mbt: professionaliteit, kennis en kunde

Ons bedrijf Value & Views is sinds 1990 gevestigd in Overijssel, maar de taxaties zijn uiteraard gericht op heel de Benelux. De reiskosten zijn telkens gebaseerd op de vele opdrachten die we "in de buurt" combineren. We kunnen dus in elke plaats in de Benelux roerende zaken (zoals bijvoorbeeld een inboedel of inventaris) taxeren, maar ook voer-, vaar-, vliegtuigen.

Ons onafhankelijke taxatiebureau werkt uitsluitend met bevoegd en erkende taxateurs. Niet alleen “erkend en bevoegd”, wij voldoen aan alle gestelde eisen.
Deze taxateurs hebben door jaren van scholing, studie een objectieve kijk op bv. antieke, gebruikte en/of nieuwe maar ook design goederen voor u een taxatierapport welk door verschillende ter zake doende instanties geaccepteerd wordt. De vereiste kennis is grotendeels ervaringskennis en die kan alleen in de praktijk worden opgedaan. Naast deze unieke en doeltreffende manier van werken is er een up-to-date database aan accurate gegevens verzameld die naast de parate kennis, ter analyse aangesproken kan worden.

Indien u contact wilt opnemen gebruik dan ons contactformulier. Voor een concrete taxatie kunt u geheel vrijblijvend ons aanvraagformulier (klik hier) invullen. De taxateur zelf neemt dan direct telefonisch of per mail contact met u op om uw taxatie aanvraag vertrouwelijk door te spreken en de prijsindicatie/het tarief passend door te nemen. Het spreekt voor zich dat we in alle gevallen geheimhouding betrachten jegens derden tav onze clienten.

Kijk voor onze blogs op de websites van de Nationale Advies Balie:

NAB taxateursblog mbt erfenis NAB taxateursblog mbt scheiding

Ook handig zo niet essentiëel om te weten:

'Richtlijn bindend advies cq arbiter motorvoertuigen': 'De expert die een bindend advies verricht, dient bij voorkeur ingeschreven te zijn in het register van het NIVRE binnen de Branchegroep Motorvoertuigen.
Indien u onafhankelijk arbiter (bij geschil tussen twee experts) zoekt:
Lid van NIVRE / VRT is geen verplichting, ergo wordt zelfs afgeraden.
Een arbiter moet voldoen aan de richtlijnen die verbond verzekeraars heeft opgesteld, net als een contra expert.
(wij zijn namelijk ook geen lid van beide vrijblijvende organen maar hanteren vanzelfsprekend hun -ook weer vrijblijvende-richtlijnen)

https://www.verzekeraarklachten.nl/ervaringen-van-anderen/ced-lak-aan-gedragscode-en-nivre-regels/

EN:

Wij werken conform de (overigens vrijblijvende) richtlijnen én gedragscode NIVRE.
Echter, een eis stellen aan contra-experts cq taxateurs die staan ingeschreven in dit “register” daar is de jurisprudentie duidelijk over:

link naar De Rechtspraak

Voor kunsttoeschrijvingen zijn kenners nodig en die doen hun werk op basis van geacquireerde kennis.
Veel daarvan is per definitie subjectief, het resultaat van jarenlang nauwkeurig kijken, vergelijken, voelen, ruiken etc en bijhouden van vergelijkbare én recente destillaten in databases.
Oftewel: op een taxatiebureau rust geen resultaatsverbintenis; het bureau heeft een inspanningsverplichting.
Het enkele feit dat het bureau bij de inventarisatie een bepaalde bron mist, kan dus niet reeds tot aansprakelijkheid leiden.  

Value & Views, onafhankelijk en erkend taxatiebureau
Copyright © 2023 Value & Views | Taxateurs | Disclaimer | Voorwaarden | Objecten | Realisatie: LisSyl